Категорија Теорија

Самир Амин: Историјски материјализам и марксизам

Марксизам није научна анализа процеса капиталистичких тржишта. Истовремено је много више од тога и нешто сасвим друго. Редуковати га на политичку економију капитализма значи остати унутар граница (буржоаског) економизма...

Svetozar Marković

Шта је Светозар Марковић говорио о Првом српском устанку?

Одломак из књиге Светозара Марковића "Србија на истоку", написане 1872. У њој Светозар Марковић анализира модерну историју тадашње Кнежевине Србије, и посебан акценат ставља на промене до којих је дошло након Првог...

Domovini Branko Miljkovic

О левом патриотизму

Наш патриотизам састоји се не само од поносног прихватања свега што јесмо, наше слободарске традиције, динамичне историје, славних бораца, нашег језика и писма, националне културе, целокупног народа са свим својим...

По(р)уке мртвих протеста

Целокупна јавност Србије упирала је данима пажљиво своје очи ка најновијим политичким протестима који су се из Београда прелили и на остатак земље и убрзо замрли. Медији као и друштвене мреже били су запаљени протестом...

Marksistički pojam jednakosti

Marksistički pojam jednakosti

Komunistički pojam jednakosti tj. ukidanje klasnih odnosa preduslov je za stvaranje zdravog pojedinca, zdravog društva i zdravih odnosa među narodima. Sistem u kome pojedinac nije prisiljen na ropsku poslušnost gazdama...

Zapratite nas